Tugay YAZGAN

  • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. Psikolog-İşe Alım Uzmanı (2002-2009).

 

Çalışanların işe giriş psikoteknik-psikometrik testlerinin ve mülakatlarının yapılması, iş

kazası geçiren personelin testlerden geçirilmesi, ünitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına katılım, Ulusal ve Uluslararası Kalite Ödülü çalışmalarında Ünite Kalite Temsilciliği, çalışanlara kişisel gelişim eğitimleri verilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Üyeliği, ERDEMİRSPOR Yönetim Kurulu Üyeliği…

 

 

  • Adalet Bakanlığı Bilirkişi (2004-2006)

 

 

  • Konak Belediyesi, Semt Merkezleri ve Kurslar Koordinatörü, Başkan Danışmanı (2009-2014).

 

Performans Yönetim Sistemi kurulması, çalışanların görev tanımlarının yapılması, ünitelerin iş akış şemalarının çıkartılması, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Kalite Yönetim Sistemleri çalışmalarının başlatılması, sosyal projelerin koordinasyonu, Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi, Semt Merkezleri’nde düzenlenen eğitim ve faaliyetlerin planlanması-uygulanması, Konak Belediyesi’nin resmi-özel kurumlarda temsil edilmesi, Konak Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği…

 

  • Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş., Kurumsallaşma Direktörü (2014-2015).

 

Kurumsallaşma çalışmalarının başlatılması, İK-Eğitim çalışmalarının yapılandırılması, Altınordu Kitabı’nın yazılması, Ulusal Kalite Ödülü Başvurusu altyapı çalışmalarının başlatılması.

 

  • Demirbilek Makine Ltd., İK-İdari İşler ve Eğt. Direktörü/İcra Kurulu Üyesi (2015-2017).

 

Personel Ücret Yönetim Sistemi’nin kurulması, Performans Yönetim Sistemi’ne geçiş, Oryantasyon Eğitimlerinin yapılandırılması, çalışanların görev tanımlarının yapılması, iş akış şemalarının çıkartılması…

 

  • Astra Group İK-Eğitim ve İdari İşler Genel Md. Yard. (2017-2018).

 

Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi ile ilişkilerin kurulması-geliştirilmesi, buradaki işlerin takibi, işe giriş-işten çıkış işlemlerinin yapılması, bordroların hazırlanması, personel özlük işlerinin takibi, işe giriş mülakatlarının yapılması, resmi prosedürlerin takibi, çalışanlara oryantasyon ve kişisel gelişim eğitimleri verilmesi, yeni açılacak işletmelerin organizasyon şemalarının oluşturulması…

 

  • Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğretim Görevlisi/Öğrenci Dekanı/Gelişim Merkezleri Direktörü

 

Sürekli Eğitim, Kariyer Merkezi gibi birimlerin yapılandırılması, öğrencilerin stajlarının planlanması, mezun öğrencilerin koordinasyonun sağlanması, Psikoloji, PDR  Bölümlerinde ders verilmesi

Open chat