Psk. Dr. İsmail Balcı

ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM

2013- 2018
Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik


2009-2011
Yüksek Lisans, Boston College, Ruh Sağlığı Danışmanlığı 


2003-2007
Lisans, Atatürk Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

MESLEKİ DENEYİM

2013- 2016
Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi   Trabzon, Türkiye

2010-2011
Stajyer Danışman, The Academy of Physical and Social Development   Massachusetts, ABD

2007 – 2008
Rehber Öğretmen, Ömer Mülazım YİBO  Çorum, Türkiye

YAYINLAR

Makaleler

Kalyon A., Balci I., Şahin M. (2016). “İnternet Bağımlılığının Medyada Yansımaları”, International Journal of Human Sciences, vol.13, s.2520-2532.
Balci I., Şahin M. (2015). “Ergenlerde Suç Kavramının Lise Rehber Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s.175-192.

Kitap Bölümleri

Şahin M., Balci I. (2016). “Dikkati ve Hafızayı Geliştirme”, Kaynaştırma Sınıfı/ Etkili Farklılaştırılmış Öğretim İçin Stratejiler, Şahin M., Altun T., Ed., Nobel Yayıncılık, Ankara, s.243-267
Balci I., Şahin M. (2015). “Uyarılmışlık, Stres ve Kaygı”, Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, Şahin, M., Koruç, Z., Ed., Nobel Yayıncılık, Ankara, s.75-98

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Basılan Bildiriler

Balcı, I., Şahin, M. (2016, Ekim). “Travmatik Yaşantılara Sahip Bireylerin Psikolojik Sağlamlıklarının
Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla.
Balcı, I., Orçan, F., Şahin, M. (2016, Mayıs). “Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Hedefe Doğru İnsan PDR Sempozyumu, Samsun.
Orçan, F., Balcı, I., Şahin, M.  (2016, Mayıs). “Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Problem Çözme Becerilerinin Açıklanmasına Dönük Bir Model Denemesi” Hedefe Doğru İnsan PDR Sempozyumu, Samsun.
Balcı İ., Şahin M., Güneri E.D. (2015, Ekim).” Başa Çıkma Esnekliği Ölçeğinin (BÇEÖ) Türkçeye Uyarlanmasına Yönelik Bir Pilot Çalışma”, 13. Ulusal Psikolojik

Danışma ve Rehberlik Kongresi, İçel.
Şahin M., Balcı İ. (2015, Ekim). “Çocuk Kitaplarında İhmal Ve İstismar Olgusunun Ele Alınış Biçimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma “, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İçel.
Kalyon A., Balcı İ., Şahin M. (2014, Ekim).“Medya ve İnternet Bağımlılığı”, 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne.
Ellis F.P., Balci I. (2013, April). Black Educational Choice: The Role of Parent Educational Attainment and Parent Involvement in School Activities. AERA 2013 Annual Meeting, San Francisco, CA, ABD
Balcı,I. (2012, Mayıs). The Role of Media in Secondary Trauma. Uluslararası Danışmanlık ve Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye.
Sundaram, S., Kim, E., Lee, M., Balcı, I. (2010, Ekim). International Students’ Supervision Experiences in Counseling and Clinical Programs. Diversity Challenge, Boston College,Boston, MA, ABD.

Katıldığı Eğitimler

Bilişsel Davranışçı Terapi ( 2018- Devam)
Çocuklarla İlk Görüşme Eğitimi (Mayıs, 2018)
Çocuk Testleri Eğitimi (Mayıs, 2018)
Travmada Müdahale Yöntemleri (Şubat, 2018)
Cinsel İstismar Mağduru Çocukta Adli Görüşme Teknikleri ve Mağdur Çocuğa Yaklaşım (Ekim, 2015)
Kognitif Davranış Terapilerinde Davranış Terapisi (Ekim, 2015)
Travma Tedavisi: Önlemeden Üstesinden Gelmeye Travma Tepkisi (Mayıs, 2015)
Panik Bozukluk ve Fobilerde EMDR (Nisan, 2015)
Aile ve Evlilik Terapisi (Temmuz, 2014)
Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (Haziran, 2014)
EMDR (Eylül, 2013)
Yas ve Kayıp: Yas Kayıp Yaşamış İnsanlarla Çalışmak (Eylül, 2013)
Aile içinde Şiddet Ya Da Cinsel Taciz Yaşamış Olan Kişilere Psikolojik Danışma (Eylül, 2013)
Social Art Network. European Union Grundtvig Atölye Çalışması (Haziran, 2012)

Beceriler

Bilgisayar: Microsoft Office, SPSS, NVivo
Dil: English (İleri Düzey)

Burslar

YLSY (Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Lisans ve Doktora Yurtdışı Eğitim Bursu, ABD)

Üyelikler

Üye, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Open chat