Filiz Kılıç

1998 yılında Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği dalında lisans eğitimimi tamamladıktan sonra, yine bu alanda Drama, 21. Yüzyıl Becerileri, Sosyal Beceri Kazandırma Eğitimleri, Yaratıcı Düşünce, Program Yapılandırma ve Materyal Geliştirme, İletişim Teknikleri, Zaman Yönetimi alanında sertifika programlarına katıldı. Aldığı eğitimler doğrultusunda özel okullarda danışmanlık, öğretmenlik ve yöneticilik görevleri aldı.

Geçmiş deneyimleri ve eğitim birikimi ile Karadeniz Ereğli’de kendi Okulöncesi Eğitim Kurumu Filiz Anaokulu’nu açarak on yedi yıl işletti. Eğitimin dinamiklerinde olmak kendini sürekli geliştirmeyi ve yenilemeyi gerektirir; bu gereksinimden yola çıkarak da soluksuz olarak eğitim almayı sürdürdü.

Aldığı eğitimler arasında Association for Coaching onaylı pek çok koçluk eğitimi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Temel Koçluk Becerileri, Takım Koçluğu, Koçluk Sanatı, Holistik Koçluk Yaklaşımı, Yönetici Koçluğu, Dönüşümcü Lider Koçluk eğitimleridir.

2015 yılında York University’den Davranış Bilimleri yüksek lisansını tamamladı. Halen: Kidya Uluslararası Özel Okulöncesi Eğitim Kurumunda Eğitim Koordinatörlüğü, pek çok özel okulda danışmanlık yapmaktadır, eğitici eğitimleri ve ebeveynlere yönelik seminerler düzenlemektedir.

Open chat