Fazıl Tatar

Psikolojik Danışman

Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoterapisti, Aile Danışmanı


AKADEMİK

 • – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik
 • – Danışmanlık Bölümü 1998
 • – İstanbul Üniversitesi PDR Yüksek Lisans

UZMANLIK ALANLARI

 • Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi
 • Oyun Terapisi
 • Aile Danışmanlığı
 • Zekâ Testleri Eğitimeni (Wisc-R Stanfor Binet, Cattel, PorteusToni4, Pitoni Zeka Testleri Eğitmeni)
 • Çocuk Projektif Testleri Eğitimi Uzmanı
 • Çocuk Objektif Testleri Eğitimi Uzmanı
 • Dikkat Testleri Testleri Eğitimi Uzmanı
 • Üstün Zekâlılar Eğitimi.

KATILDIĞI EĞİTİMLER

 •  Geliişim Odaklı Psikotereapi
 •  Bütüncül Psikoterapi
 •  Bilişsel Davranışçı Terapi
 •  Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 •  Oyun Terapisi
 •  Aile Danışmanlığı Eğitim
 •  7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı
 •  Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 •  TorranceYaratıcı DüşünceTesti
 •  Evaluatıon Of PotentianCreatıvıty(Epoc
 •  Wısc-R Çocuklar İçin Zeka Testi
 •  Stanfor Binet Zeka Testi
 •  Toni 4 Zeka Testi
 •  Porteus Zeka Testi
 •  Catell 2a – 3a Zeka Testi
 •  (CatellCultureFairİntellegence Test)
 •  GoodenoughZeka Testi
 •  Denver II Gelişim Testi
 •  Ankara Gelişim Envanteri (Agte)
 •  Temel Kabiliyetler Testi 7-11
 •  Temel Kabiliyetler Testi 5-7
 •  Gessel Testi
 •  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 •  Peabody Kelime Anlama Testi
 •  Draw A Person ( Bir İnsan Çiz Testi-Analitik Açılımlı)
 •  Benton Görsel Bellek Testi
 •  Cat(ChıldrenApperceptıon Test
 •  LouissaDüssPsikoanalitik Testler
 •  Bender Gestalt
 •  Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi
 •  Hafıza Teknikleri
 •  Toplam Kalite Yönetimi
   

UYGULADIĞI TESTLER ve VERDİĞİ EĞİTİMLER

 • Zekâ Testleri Eğitimi
 • Çocuk Projektif Testleri Eğitimi
 • Çocuk Objektif Testler Eğitimi
 • Dikkat Testleri Testleri Eğitimi

ZEKÂ TESTLERİ

 • Wisc-Rzeka
 • Toni4 Zeka
 • Pitonizekatrsti
 • Catell 2a – 3a Zeka Testi
 • Porteus Labirentler Testi
 • Temel Kabiliyetler Testi 7 – 11
 • Temel Kabiliyetler Testi 5 – 7

TORRANCE YARATICI DÜŞÜNCE TESTİ

PROJEKTİF TESTLER

 • Cat
 • Louissa Düss
 • Draw A Person( Bir İnsan Çiz Testi-Analitik Açılımlı

OBJEKTİF TESTLER

 • Denver II,
 • Ankara Gelişim Envanteri
 • Peabody
 • Frostig
 • Bender Gestalt
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gessel
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Goodenough Bir İnsan Çiz Testi
   

DİKKAT TESTLERİ

 • D2 Dikkat Testi
 • Farankfurter Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi

VERDİĞİ EĞİTİM VE SEMİNERLER

 • Ergenlik Dönemi Ve Ergenlerle İletişim
 • Çocuğun Başarısında Anne Babanın Rolü
 • Zor Çocuklar
 • Çocuk Eğitimi
 • Çocukta Sorumluluk Bilinci
 • Okul Öncesi Çocuklardaki Davranış Bozuklukları
 • Okul Dönemi Çocuklardaki Davranış Bozuklukları
 • Ergenlerde Çocuklardaki Davranış Bozuklukları
 • Üstün Zekâlı Çocukların Özelliği
 • İletişim Becerileri
 • Aile İçi İletişim
 • Anne Baba Tutumları
 • Motivasyon
 • Stresle Baş Edebilme Yöntemleri
 • Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Etkin Dinleme
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Hızlı Okuma Kursu
Open chat