Doc. Dr. Selen Korad BİRKİYE

MÜZİK ve SANAT TERAPİSİ UYGULAYICISI 

1966’da Ankara’da doğdu. 1988’de ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. 1990’da Ankara Üniversitesi DTCF Dramatik Yazarlık bölümünde konuk öğrenci olarak derslere devam etmeye başladı. 1996’da ODTÜ’den yüksek lisans derecesini, 1997’de Yıldız Üniversitesi’nden pedagoji formasyonunu eğitimini tamamladı. 2004’te, Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Öğretim, Kültür ve Sanat Bilimleri Eğitimi programından doktor derecesini aldı. 2013’te doçent oldu.

1990 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 1995’ten itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü, Sahne Amiri, Proje Koordinatörü ve Dramaturg görevlerinde bulundu. 2008-2014 yılları arasında İDT repertuvardan sorumlu müdür yardımcılığı yaptı. İsmet Küntay En İyi Dramaturg ve Anadolu Tiyatro Ödülleri Yaşam Boyu Başarı Emek Ödülü’ne layık görüldü. Birkiye halen İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda bu görevini sürdürmektedir.

Tiyatro ve yaratıcı drama üzerine pek çok uluslararası sempozyuma ve Dorothy Heathcote, David Davis, John Sommers, Kathleen Gallager, Luciano Iogna, Ruth Burgess, Patrice Baldwin gibi ustalarla atölye çalışmalarına katıldı. 1996’dan beri yaratıcı drama eğitmenliği yapmaktadır. Çağdaş Drama Derneği lider yetiştirme eğitim programlarında da ders vermekte ve proje danışmanlığı yapmaktadır.

Mimar Sinan Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Beykent Üniversitesi’nde sanat işletmeciliği, sanat pazarlaması, vak’a analizi, tiyatro tarihi, çağdaş tiyatro, dramaturji ve reji kuramı üzerine lisans ve lisans üstü dersler vermiş, lisans ve lisans üstü tezler yönetmiştir. Halen MGSÜ ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde derslerine devam etmektedir.

Çağdaş Tiyatroda Kültürlerarası Eğilim adlı incelemesi 2007 yılında Deki yayınlarından, “İşletmek ya da İşletememek İşte Bütün Mesele Bu” adlı sanat işletmeciliği kitabı ise 2013’te MSGSÜ yayınları arasında basılmıştır. Çeşitli dergilerde ve bilimsel yayınlarda yazıları yayınlanan Birkiye’nin kukla oyunları ve oyun çevirileri de bulunmaktadır.

Open chat