Berfin Yapa

İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2013 yılında mezun olmuş, aynı yıl özel bir rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak göreve başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri ve Şişli Etfal Hastanesi’nde psikiyatri stajları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde gönüllü psikologluk yapmıştır.
İstanbul Üniversitesi klinik psikolojide yaptığı yüksek lisans sürecinde yeme bozuklukları konulu uluslararası bir çalışmada klinisyen olarak yer almış ve tezini de yeme bozuklukları üzerine yazarak uzmanlığını tamamlamıştır.
Objektif testler, Rorschach testi ve Tematik Algı Testi’nin uygulayıcısı olup, ağırlıklı olarak psikanalitik yaklaşımla sürdürdüğü klinik görüşmelerde yaratıcı sanatlar terapisinden de faydalanabilmektedir.
Çalışma alanını ailedeki iletişim problemleri, çocuk ve ebeveynler arası ilişkiler, öğrenme güçlükleri, yeme bozuklukları ve duygu durum bozuklukları oluşturmaktadır.

International Therhappy Center ve AREM Brüksel Danışmanlık Merkezi’nde uzman klinik psikolog olarak çalışmaya devam etmektedir.

Open chat