Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Akbar Vatankhahi

Uzm. Psikolojik Danışman- Klinik Psikolog- Psikoterapist
Akbar VATANKHAHI


Klinik Psikolog /Psikoterapist Akbar Vatankhahi lisans eğitimini İran Peyamnur Üniversitesi Psikoloji
Bölümünde (2007) , Yüksek lisans eğitimini İran Ardebil Azad Üniversitesi klinik psikoloji bölümünde‘’
Comparison of the theory of mind in the patients with mood disorders and schizophrenia’’ konusunda
tamamladı (2010). 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programının derslerini almıştır.
2018 yılında ise Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik doktora programına başlamıştır.
2007’den bu yana kişilik bozuklukları, bireysel psikoterapi ve aile psikoterapisi konusunda önde gelen pek çok
psikoterapi yaklaşımı ile ilgili eğitim almıştır. Ayrıca elektrofizyoloji yolu ile beyin egzersizi ve dikkat /
odaklanmayı geliştiren Neurofeedbak sistemi eğitimlerini almaktadır. Meslek hayatında şizofreni, bipolar
bozukluk gibi akut psikolojik bozuklukları konusunda deneyim elde ederken aynı zamanda bağımlılık,
depresyon, ilişki problemleri, iletişim problemleri, stres yönetimi, çocuklarda davranış bozuklukları, kaygı
bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi çok çeşitli bozukluğu psikoterapi yoluyla tedavisinde
uzmanlaşmıştır. Kullandığı önemli yaklaşımlardan bazıları şunlardır: Pozitif Terapi, Sistem Dizimleri, Stratejik
Aile Terapisi, İletişim Becerileri, Bilişsel- Davranışçı Yaklaşımlar, Oyun Terapisi, Psikanaliz Yaklaşımı,
Neurofeedback (Dikkat Egzersizi) , Gestalt Terapi ve Deneyimsel Yaklaşım. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında
ve kamu kurumlarında aile, çocuk ve iletişim konularında seminerler vermektedir. Farklı sitelerde yazılar kaleme
alan Akbar VATANKHAHI Radyo programlarında uzman olarak katılıp görüş bildirmektedir.
Tl ; 05534329662 Email : vatankhah.akbar@gmail.co
Sertifikalar
Aile Danışmanı Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 2019.
Cinsel Terapi Danışmanı Sertifikası, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), 2017.
Müzik Terapisi Sertifikası, Ankara, Türkiye, 2018. Bio Rezonans Sertifikası, Ankara, Türkiye, 2018.
Masal Terapi Sertifikası, Ankara, Türkiye, 2018. Aile Danışmalığı Sertifikası, Ankara, Türkiye, 2016.
Oyun Terapi, Akıl Zeka Oyunları Eğitici Eğitmen Sertifikası, Ankara, Türkiye, 2016.
Eğitim Koçu Sertifikası, Ankara, Türkiye, 2016. Cinsel Terapi Danışmanlığı Sertifikası, Ankara, Türkiye, 2016.
Bağımlılık Psikoterapi Sertifikası, Ankara, Türkiye, 2016.
Dil ve Konuşma Bozukluğu Sertifikası, Türkiye Sağlık Vakfı, 2017.
Fairytale Therapy, Riccon Academy- Eurupean, Bern- Schweiz erlangt,2018.
Music Therapy, Riccon Academy- Eurupean, Bern- Schweiz erlangt,2018.
Bio- Resonance, Riccon Academy- Eurupean, Bern- Schweiz erlangt,2018.
Oyun Danışmanlığı Sertifikası, Riccon Academy- Eurupean, Bern- Schweiz erlangt,2016.
Cinsel Danışmanlığı Sertifikası, Riccon Academy-Eurupean,Bern-Schweiz erlangt, 2017.
Aile Danışmanlığı Sertifikası, Riccon Academy- Eurupean, Bern- Schweiz erlangt, 2017.
Eğitim Koçu Sertifikas, Riccon Academy- Eurupean, Bern- Schweiz erlangt, 2016.
Agte, Metropolitan, Peabody, D2, Good Enough, Gessel, Cattel 2A- 3A, Porteus, Benton, Frosting, Bender Gestalt Çocuk
Testlerinde Uygulayıcı Sertifikası, Türkiye Sağlık Vakfı, 2017.
WISC-R test Uygulayıcı Sertifikası, Türkiye Sağlık Vakfı, 2017.
Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası, Türkiye Sağlık Vakfı, 2017.
Neurofeedback Workshop belgesi, Sience Beam, 2016.
Outstanding Teaching Performance in The Elementary Neurofeedback Workshop Certificate of Completion, RUBY MİND. 2018.
Completed Neurofeedback Workshop Certificate, RUBY MİND. September 14-15 the. 2017.
EĞİTİCİ OLDUĞU EĞİTİM ve SEMİNERLER
Wisc-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi, Aktif Yaşam Danışmanlık Merkezi, Ankara, 2018.
Wisc-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi, Ademer Eğitim Kurumları, Ankara, 2019.
Özgül Öğrenme Güçleri- Disleksi Uygulayıcı Eğitimi, Ademer Eğitim Kurumları, Ankara, 2019.
Aile Danışmanlığı ve Aile Çift Terapi Eğitimi, Atılım Üniversitesi, Ankara, 2018.
Aile içi Uyum , Etkili İletişim Kuralları, İlk Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Çarşamba, Samsun, 2017.
Çocuklarda Olumlu Davranışlar Geliştirme Teknikler Semineri, Doğa Koleji, Ankara, 2017.
Oyun Terapi Eğitimi, Ademer Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Ankara, 2016- 2017.
Cinsel Problemler Terapi Eğitimi, Rota Danışmanlık Merkezi, Ankara, 2016- 2017.
Yetişkinlerle Psikoterapide Klinik Görüşme Teknikleri, Rota Danışmanlık Merkezi, Ankara, 2016- 2017.
Çocuklarla Psikoterapide Gözlem ve Görüşme Teknikleri Rota Danışmanlık Merkezi, Ankara, 2016- 2017.
Neurofeedback Tanıtım ve Uygulama Eğitimi, Tahran, İran, 2016.
Wisc-R Zeka Testinin Uygulaması Eğitimi, Rahgosha Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Nemin, İran, 2009-2010.
Çocuklarda Olumlu Davranışlar Uygulama Teknikler Eğitimi, Rahgosha Psikolojik Danışmanlık Merkezi, İran, 2010-2011.
Rorschach Test Uygulama Eğitimi, Rahgosha Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Nemin, İran, 2010-2011.
Çocukların Psikolojik Gelişimini Destekleyen Etkenler Eğitimi, Rifah Örgütünde Aile Danışmanı, Nemin, İran, 2007-2008.
Aile Bireylerinin Hiperaktif Çocuklarla Etkili Davranışlar Eğitimi, Sosyal Yardım Dernek, İran, 2008-2009.
Yayınlar ve Ulusal / Uluslararası Kongre Bildirileri
Özel Öğrenme Güçlüğü Riski Taşıyan Bireylerde Erken Müdahalenin Önemi, Yeni Kapı Haber, koşe yazısı, Ankara, 2019.
Özgül Öğrenme Güçlüğü Riski Taşıyan bireylerde erken müdahalenin önemi, PERA, Samsun, 2018.
“Akbar Vatankhahi, Pınar Akbulut” Erken Çocukluk Dönemindeki Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinin
Kaygı Düzeylerinin Yaygın Anksiyete Bozukluğu 7 (YAB-7)Testi ile İncelenmesi. 2.Uluslararası Erken Çocuklukta
Müdahale Kongresi (ICECI2018) Sözel Bildiri, Antalya, Türkiye, 29 Mart- 1Nisan 2018.
“Akbar Vatankhahi, Halime Kapkara, Ümmü Gülsüm Bülbül, Pınar Akbulut” Erken Çocuklukta Müdahalede Tarama
Yöntemlerinden Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) Poster sunum. 2.Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale
Kongresi (ICECI2018) Sözel Bildiri, Antalya, Türkiye, 29 Mart- 1Nisan 2018.
“Akbar Vatankhahi” Özel Öğrenme Güçlüğü Riski Taşıyan Bireylerde Erken Müdahalenin Önemi, PERA Özel Eğitim
Kurumları, İstanbul, Türkiye 2018.
“A. Vatankhahi”Çocuk ve Ergenler Psikoterapisinde Etik Konular; Bir Gözden Geçirme’’, “1. Uluslararası Öğrenciler Sosyal
Bilimler Kongresi, Hacettepe Universitesi, Ankara, Turkey, 16- 17 Mayıs 2015.”
“A. Vatankhah” (2011) ; Articles related to the ” Mahkumların Ailesi için Yaşam Becerileri Eğitimi “, “Mahkumlar Aileleri
Destek dernek Dergisi, Ardebil, İran.