Projektif test kişinin istediği gibi cevap verebileceği bir uyaran sunar. Uyaran belirsiz olduğundan ve belli bir cevabı gerektirmediğinden, birey kişiliğini uyarana yansıtır.

Projektif Testler;

– Rorschach

-Holtzman Inkblot Testi

Tematik Kavrama Testi

-Çiz-A-Kişi Testi

Hayvan Metafor Testi

Cümle Tamamlama Testi

Resim Düzenleme Testi

Kelime Çağrışım Testi