Mesnevi Terapi Eğitimi

Mevlana’nın yaşadığı dönemde kelam ilmiyle uğraşan alimler akla aşırı değer vermişler; aklı sınırsız kabul ederek , din, konuların ispatında yalnızca akla dayanan felsefi delillere ve mantıki kıyaslara dayanır olmuşlardı. bu bilginler , insanın akıl yoluyla hakikate ulaşabileceğini savunuyorlardı. Bu arada materyalist düşünceyi temel edinenler ; yalnızca beş duyuyla , hissedilenleri kabul edip, batıni duygulara değer vermiyor, metafizik gerçekleri inkara yöneliyorlardı. Bu durum insanların imanını ve semavi dinlerin gereğine ısrar ettiği gaybi hakikatlere güveni zayıflatmıştı. Kelam ilmi ise, yalnızca dış duyulara ve kıyasa dayanan kuru , sınırlı bir ilim haline gelmiş; insanları görmediklerini inkar etme yoluna sürükler olmuştu.

course-preview

Mesnevi Terapi Eğitimi

International Therhappy Center Onaylı
Sertfikalı Seminer

Kurs Detayları: 120 Saat Eğitim

Online ve Supervizyon Eğitimler

İndirilebilir Baskılı Dökümanlar ( PDF )

Her Cihaza Uyumlu Media Player

Uluslararası Onaylı Sertifika

Eğitmenlerimiz

 

Senai Demirci

Mesnevi Terapi Eğitmeni

 

Open chat