Grafoloji Eğitimi

Adli Bilimler, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki hukukun her türlü fiziksel delillerle ilgili soru ve sorunlarına temel bilim kapsamındaki imkan, kabiliyet ve deneyler marifeti ile bilimsel delil ve çözüm üreten, geniş bir bilim yelpazesinin uygulanmasından oluşan multidisipliner bir bilim dalıdır.

Adli Bilimler şemsiyesi altındaki bilim dallarından birisi olan Adli Belge İncelemeleri, adından da anlaşılacağı üzere konusunu belgelerden almaktadır. Adli belge incelemeleri adli kapsamda şüpheli görülen her türlü belge yapısı ve belge üzerinde incelemeyi kapsar. Adli Belge İnceleme uzmanları belgeleri inceleyerek, belgelerin orijinalliği, üzerlerindeki sahtecilik işlemlerinin tespiti ile yazılı belgelerdeki yazı ve imzaların kimlere ait olduğunun belirlenmesi gibi konularda, grafolojik ve grafometrik yöntemlerle, doküman inceleme cihazları yardımıyla ve gerektiğinde orijinal belge örneklerini mukayese olarak kullanmak suretiyle, inceleme ve analizler yaparak soruşturma ve yargılama makamlarına hizmet sunalar.
Kısacası; Adli belge incelemeleri, bir belgenin bilimsel yöntemler ve analitik teknikler kullanılarak adli amaçlarla incelenmesi işidir. Bir başka ifadeyle anlaşmazlık yaratan ya da delil niteliği bulunan her türlü basılı ve yazılı belge üzerinde incelemeler yapan bir bilim alanıdır.
Adli belge incelemeleri el yazıları, imzalar, daktilo makinası yazıları, printer yazıları, kaşe ve mühür izleri, kalem ve mürekkep analizi, kağıt yapısı, banknotlar, kimlik belgeleri, pasaportlar gibi konuları içermektedir.

Adli belge incelemelerinde çalışma alanını 2 ana gruba ayırmak mümkündür;
Subjektif kısım; yazı ve imza incelemeleri gibi gelişmiş teknik ekipmanla birlikte uygulayıcının deneyim ve sezgilerinin de önemli olduğu çalışma alanı.
Objektif kısım; tecrübe ve teknik bilginin yanı sıra teknik ekipmanın önemli olduğu özellikle belgelerdeki tahrifatlar gibi sahteciliği kapsayan alandır.

Adli belge incelemelerinin, günümüzde teknolojideki yeniliklere bağlı olarak kolaylaştığı düşünülse de, gelişen teknoloji yeni zorlukları da beraberinde getirmiştir. Bunun nedeni günümüzde yine teknolojiye bağlı olarak sahtecilik yöntemlerinin de aynı hızla gelişmesidir. Hızla globalleşen günümüz dünyasında, sahtecilik işleriyle uğraşan insanların birbirleriyle bağlantılı ve organize olarak çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca, gelişen teknolojinin ürünü olan bilgisayar programları, renkli yazıcılar, dijital tarayıcılar ve renkli fotokopi makinelerinin sahtecilik işlemlerinde kullanılmaya başlanılması ile birlikte, uzman olmayan şahıslar tarafından sahte olduğu gerçeğinden kolaylıkla ayırt edilemeyecek derecede, profesyonel sahtecilik işlemleri ile karşılaşılmaya başlanılmıştır.

Adli Belge İncelemelerinde Tarihsel Süreç

İnsanoğlu binlerce yıl önce düşüncelerini mağara duvarlarına resim yaparak anlatmaya başladı. Daha sonra yazılar toprak ve killi tabletlere yazıldı. Sonraki zamanlarda odun, taş, seramik, kumaş, ağaç kabuğu, metal, ipek, ağaç yaprakları ve papirüs bitkisi yazı yazma yüzeyi olarak kullanılmışlardır. Yirminci yüzyıla gelinceye kadar adli belge incelemelerinde kaydedilen teknolojik gelişmelerin, ancak sınırlı bir yer tuttuğu söylenebilir. Kağıt, kalem, mürekkep gibi temel malzemelerden başlayarak daktilo, faks, printer gibi aletlerin yanı sıra son yüzyılda elektronik sayısız aletin de kullanımı ile adli belge incelemelerinin kapsamı giderek zenginleşti ve karmaşık hal aldı. Teknoloji ile birlikte yeni yeni sorunlar adli belge incelemelerini önemli bir çalışma ve bilim haline getirdi.

Fransa’da Albay Sandherr tarafından ordu personelleri arasında Almanlar için casusluk yapan biri olduğu düşünülen Dreyfus’un tutuklanmasına karar verilir. Emile Zola gibi artist ve entelektüeller Dreyfus’a destek olur, kendisinin suçlandığı el yazısının sahte olduğuna karar verilir dolayısıyla suçsuz olduğu anlaşılır 1899 yılında Cumhurbaşkanı Émile Loubet, Dreyfus’dan özür dileyip onu serbest bıraktırır.

ABD’de 19. yüzyılda, farklı-açık bir disiplin olarak el yazısından tanıya gitme yöntemini kullanmaya başlayan Albert S. Osborn, belge incelemelerinde kitap yazmış ilk isimdir.
Adli belge incelemesi, 20. yüzyıla kadar çoğu olayda, kanıt elde etmek için kullanılan bir araç olarak kalmıştır. Uzun süre düşük dereceli bir kanıt olarak kabul edilmiştir, ancak 1913 yılında Amerikan Kongresi, mahkemelerde el yazısını kanıt olarak kabul eden bir kanun çıkarmıştır.
Adli Belge İncelemelerinin bir bilim haline gelmesini sağlayan Osborn’un öncülüğünde dünyada ilk kez “Amerikan Adli Belge İncelemeciler Kurulu” 1942 yılında kuruldu. 1948 yılında St.Louis’de yapılan bir adli bilimler toplantısında, Amerikan Adli Bilimler Akademisi’nin formasyonu oluşturuldu. Belge incelemeleri ile ilgili ilk uluslararası adli bilimler toplantısı 1963 yılında Londra’da yapıldı. 1977 yılında yalnızca Amerikan ve Kanadalı incelemecileri için birkaç yıl bu konuda çalışmış olma koşulu ile profesyonel sertifikasyon programı sağlayan “American Board of Forensic Document Examiners (ABFDE)” kuruldu. 1985 yılında İngiltere’deki Adli Bilimler Kurumu, belge incelemede diploma veren bir program oluşturdu.

Adli Belge İnceleme Uzmanı nedir?

Belge inceleme uzmanı, belgelerle ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için çalışma ve araştırma yapma konusunda uzmanlaşmış kişidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; ülkemizde öncelerde Adli Bilimler ve dolayısıyla Adli Belge İncelemeleri alanında lisans eğitimi yoktu. Yakın zamanda hem devlet hem de özel üniversitelerde açılan Adli Bilimler Fakülteleri ve Adli Bilimler Enstitüleri ile bu alanda hem lisans hem de yüksek lisans eğitimleri verilmektedir. Ayrıca bazı özel eğitim kurumları da düzenledikleri Adli Bilimler alanlarındaki eğitimlerle, eğitimi başarı ile bitiren kursiyerlerine sertifika vermektedirler. Gelişmiş ülkelerde bu eğitim süreci bizim ülkemizden çok daha önceleri başlamış olup hem teknolojik alanda hem de inceleme teknik ve yöntemleri alanında epey yol kat etmiş durumdadırlar. Batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de; konunun bilimsel tarzda ele alınması ve yapılanması, standartlarının belirlenmesi, bu konuda çalışanlara sürekli eğitim programları verilerek, çalışanların optimal koşullarda donanımı sağlanması önem taşımaktadır.

course-preview

Grafoloji Eğitimi

International Therhappy Center Onaylı
Sertfikalı Seminer

Kurs Detayları: 120 Saat Eğitim

Online ve Supervizyon Eğitimler

İndirilebilir Baskılı Dökümanlar ( PDF )

Her Cihaza Uyumlu Media Player

Uluslararası Onaylı Sertifika

Eğitmenlerimiz

 

Bülent Aydoğmuş

Adli Belge İnceleme Uzmanı
 

 

Open chat